Vacature Stagiair/ Onderzoeker

Stage “De praktijk van zelfevaluatie door de raad van commissarissen in Nederland”

Vacature Stagiair/ Onderzoeker

Nog niet afgestudeerd en toch in de top opereren?

De praktijk van zelfevaluatie door de raad van commissarissen in Nederland
Periode: Najaar 2017
Duur: 4 maanden, 3 dagen per week op kantoor in Laren
Vergoeding: € 500,- per maand
Doelgroep: Master-studenten Bedrijfskunde, Economie, Rechten of Sociale wetenschappen met specialisatie in strategisch management, governance en/of de sturing op gedrag.
Begeleiding vanuit SMC: Prof. Dr. J.A. van Manen en Dr. L.H. Hoeksema

Aanleiding
In Nederland is het gebruikelijk en voor diverse sectoren zelfs verplicht gesteld, via governance codes, dat raden van toezicht en raden van commissarissen zichzelf evalueren. Dat doen zij vaak intern, maar tenminste eens in de drie jaar met externe begeleiding. Daarbij komen vaak de verschillende rollen van toezichthouders, de samenwerking met de bestuurder en de onderlinge dynamiek aan bod. Er is relatief weinig bekend over de overeenkomsten en verschillen in de gevolgde aanpak, de effecten van gebruikte interventies en de invloed van de zelfevaluaties op het toekomstig functioneren van de raad van commissarissen. Er zijn vele aanbieders van diensten op het gebied van externe begeleiding van de zelfevaluatie, tegelijkertijd ontbreken richtlijnen voor de competenties en eisen die aan deze begeleiding worden gesteld. Door middel van dit onderzoek willen we meer inzicht in deze diverse praktijken van zelfevaluatie krijgen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: sophie.houtenbos@smclaren.com.