Uitnodiging: Masterclasses Polderen op een wereldtoneel

Met genoegen geven wij gehoor aan het verzoek van velen van u om een vervolg te geven aan het onderzoek naar het toezicht op internationale tussenholdings in Nederland.

Het toezicht op tussenholdings wordt te vaak gekenmerkt als een formaliteit. Tegelijkertijd blijkt dat commissarissen er regelmatig in slagen om hun positie te versterken en zo daadwerkelijk invulling te geven aan de substantiële verantwoordelijkheden, die horen bij de functie.