Verbetering bedrijfseffectiviteit

De basis van een succesvolle transformatie

Nooit eerder stelde de omgeving zulke hoge eisen aan het aanpassingsvermogen van bedrijven en instellingen. Te midden van de grote maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen om ons heen moeten organisaties zich continu heroriënteren op hun toegevoegde waarde om de continuïteit te kunnen waarborgen. Daarvoor moet u kunnen terugvallen op een maximaal efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

Hoe gaan we te werk?

Een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering zorgt voor voldoende voorspelbare financiële middelen om te kunnen voortbestaan en te investeren in de aanpassingen die van uw organisatie worden gevraagd. Maar het betekent ook dat uw personeelsbeleid op orde moet zijn, dat de processen goed zijn ingericht, dat aansturing en toezicht adequaat zijn ingericht, en dat uw organisatie over de juiste sturingsinformatie beschikt door een gedegen planning en control cyclus. Een succesvolle transitie lukt alleen als het eigen huis op orde is.
Dit vraagt om een integrale benadering. Onze adviseurs hebben ervaring op alle genoemde deelgebieden en kunnen u op verschillende manieren ondersteunen, afhankelijk van uw behoefte en de fase waarin uw onderneming of instelling zich bevindt.

Vechten tegen ‘Organised Immaturity’

Eén van de opvallendste uitkomsten van het onderzoek van Strategic Management Centre (SMC) naar wendbaarheid, weerbaarheid en executiekracht van organisaties in Corona-tijd (link) is dat veel van de geraadpleegde bestuurders…

Woningcorporaties moeten kiezen

Het belangrijkste ventiel van de oververhitte woningmarkt raakt verstopt. De woningcorporaties zitten financieel klem. De verhuurdersheffing, de vennootschapsbelasting en de oplopende kosten voor het verduurzamen van woningen hollen het eigen…