Home / glossary / Board Effectiveness

Het succes van organisaties hangt in belangrijke mate af van de effectiviteit van het bestuur. Een board is effectief wanneer hij in staat is om de strategie te vertalen naar concrete doelen, het gewenste gedrag en de besturing van werkprocessen en organisatie waarbij het bestuur oog heeft voor de cultuur en de historie van de organisatie.

Lees verder