Benoeming Jan Maarten van der Meulen in VTW-werkgroep Vestia

Jan Maarten van der Meulen, partner bij SMC, is benoemd in de VTW-werkgroep (Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties) t.b.v. Vestia die bestaat uit VTW-leden met expertise op het gebied van volkshuisvesting, vastgoed en financiën.

Het VTW-bestuur heeft een eigen werkgroep Vestia ingesteld. Aanleiding hiervoor is dat Vestia mogelijk een tweede saneringsaanvraag indient. Vestia werkt aan haar herstel op basis van het Verbeterplan 2014-2021. Het CFV, de toenmalige toezichthouder, heeft het verbeterplan in augustus 2014 goedgekeurd. Toen is al aangekondigd dat in 2018 het Verbeterplan zal worden herijkt. Het ontbrak bij de VTW echter aan adequate informatie om de leden te voorzien van heldere informatie en advies. Dit is de reden dat het VTW-bestuur nu voor de casus Vestia een eigen werkgroep heeft ingesteld.