Nieuwe dienst: Coaching toetsingsgesprekken DNB

DNB toetst of beoogde bestuurders en commissarissen van financiële instellingen geschikt zijn om hun functie te vervullen en of hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat.

Een beoordeling van geschiktheid van bestuurders en commissarissen is gekoppeld aan de functie en houdt daarom rekening met de aard, omvang, complexiteit en risicoprofiel van de (financiële) instelling alsmede met de samenstelling en het functioneren van het collectief.

Het doel van onze begeleiding is om de uitkomst ‘fout-negatief’, ofwel een onterechte afwijzing te voorkomen. Daarvoor is een gerichte voorbereiding en benutting van andere ervaringen onontbeerlijk.

Voor meer informatie, zie coachingsgesprekken DNB