Onderzoek: Tactische plannen voor het Nieuwe Normaal

portret 3

Erik van der Zee

Partner

De crisis als gevolg van COVID-19 heeft een exceptionele impact op de economische gezondheid van vele organisaties. Het managen en het overleven als bedrijf tijdens de COVID-19-crisis is essentieel maar het is niet genoeg. Eerdere ervaringen van SMC leren ons dat het even belangrijk is om de organisatie voor te bereiden op de fase na de crisis. Nog meer dan bij eerdere crisissituaties is er een nationaal en internationaal gedeelde mening dat het Nieuwe Normaal na de COVID-19-crisis niet een simpele herhaling van het verleden zal zijn.

SMC onderzoekt een belangrijk vraagstuk van bestuurs- en directleden: welke visie en plannen zijn van toepassing op mijn organisatie met betrekking tot het Nieuwe Normaal volgend op de COVID-19-crisis en hoe verhouden die zich tot de visies en plannen van andere organisaties?

Crisis & Recovery Management expertise
Strategic Management Centre (SMC) is een toonaangevend adviesbureau voor commissarissen, bestuurders en management van bedrijven en publieke instellingen. SMC partners, zelf vaak ook bestuurders en/of commissarissen, zijn sparring partners voor organisaties met vraagstukken op het vlak van governance, strategierealisatie, fusiebegeleiding, organisatie effectiviteit, board effectiveness, integriteit, cultuur en compliance.
SMC heeft tijdens voorgaande crises vele bestuurders en commissarissen bijgestaan met advies en expertise bij uitvoering van maatregelen om die crises goed te doorstaan en om gewenste veranderingen door te voeren tijdens en na de crisis. SMC heeft van de crises geleerd dat een juiste aanpak van directie en advisering zich richt op twee kernzaken:

  • focus op crisis management door acute operationele acties met de daarbij behorende noodzakelijke ingrepen met betrekking tot mensen, competenties en middelen om de schade tijdens de crisisperiode te beperken en te overleven;
  • de organisatie voor te bereiden op de fase na de crisis door middel van een tactisch plan met de goede prioriteiten en de juiste mensen, competenties en middelen beschikbaar te hebben voor de fase na de crisis.

Uiteraard bijten deze twee kernzaken elkaar: een afgewogen keuze van de directie is cruciaal.

Benieuwd hoe uw organisatie presteert t.o.v. anderen uit uw sector? Vul de enquête in!

Door mee te doen aan het onderzoek, krijgt u inzage in hoe de plannen van uw organisatie zich verhouden tot anderen uit uw sector en leert u hoe uw organisatie zich beter kan voorbereiden op de fase na de crisis. Deelname is vrijblijvend en anoniem.

Klik hier voor de enquête Nieuwe Normaal

Alvast hartelijk dank voor uw deelname.