Jaap van Manen

Koopman of huurling

Door Jaap van Manen,

De koopman heeft veel te verliezen. Hij heeft zich met zijn volledige vermogen aansprakelijk gemaakt voor zijn onderneming en zet al zijn talenten in om van die onderneming een succes te maken. Dat succes betreft het creëren van waarde en het voorkomen van te grote ongelukken. De koopman is voorzichtig en heeft vooral oog voor de lange termijn.

De huurling verhuurt zich voor bepaalde tijd aan een bedrijf en levert vrijheid in. Hij verplicht zich tot het uitvoeren van opdrachten en het naleven van geboden en verboden. Zijn problemen ontstaan als hij opdrachten niet uitvoert en als hij zich niet houdt aan geboden en verboden.

Een koopman is beter gemotiveerd dan een huurling om zijn onderneming goed te besturen. De koopman maakt beslissingen die op de lange termijn ten goede komen aan de onderneming en is kritisch naar korte termijn successen die op den duur schadelijk zouden kunnen zijn. Bestuurders van ondernemingen doen er goed aan zich regelmatig af te vragen of zij zich gedragen als koopman of als huurling.