Onderzoek: Toezicht op Tussenholdings

SMC is momenteel gestart met een exploratief onderzoek naar de specifieke uitdagingen voor raden van commissarissen van Nederlandse tussenholdings die deel uitmaken van een internationaal concern waarvan topholding zich in Nederland of elders in de wereld bevindt. Het onderzoek staat onder leiding van Ludwig Hoeksema en Geert de Jong, beiden verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het doel van het onderzoek is de dynamiek van toezicht op tussenholdings in kaart te brengen en grip te krijgen op de uitdagingen waar deze raden mee te maken krijgen. Op deze manier kan SMC commissarissen die onderdeel zijn van dergelijke organisaties helpen bij de invulling van hun rol.

Mocht u in uw werk hiermee te maken hebben, dan wordt uw deelname ten zeerste op prijs gesteld. Meedoen aan het onderzoek is kosteloos. Meld u aan door een e-mail te sturen naar info@smclaren.com.