Strategische doelstellingen

Het formuleren en implementeren van strategie beschouwen wij zo mogelijk als de belangrijkste taak van executives. Tegelijkertijd constateren wij dat slechts een beperkt aantal organisaties daadwerkelijk succesvol tot strategierealisatie komt. Juist dat fenomeen boeit en bindt ons als SMC (partners) voortdurend. Het is het kerndomein waarop wij ons richten en van toegevoegde waarde willen zijn voor onze clienten: ‘het helpen van executives bij het succesvol realiseren van hun strategische doelstellingen’.

In de dialoog met organisaties over strategierealisatie hanteren wij vier samenhangende domeinen waarop wij integraal adviseren. Indien wij worden betrokken op een deel van deze domeinen, dan zullen wij dat altijd doen vanuit de samenhang met de andere domeinen.

Ons ultieme doel is de realiseerbaarheid van strategische doelstellingen vergroten. Wij helpen om de realiseerbaarheid te vergroten door aandacht te besteden aan relevante vragen als:

  • Kiezen: Wat zijn de aannames onder strategische keuze(s)? Zijn de strategische keuzes logisch vanuit de externe omgeving? Zijn ze doordacht vanuit de mogelijkheden van de organisatie en naar hun consequenties?
  • Beïnvloeden: Wat vergt het van (sleutel)mensen gezamenlijk en individueel om de strategische keuzes te realiseren? Willen en zijn ze in staat de noodzakelijke veranderslag te maken? Hebben managers het vermogen en zijn ze erop gericht om hun mensen hierin te stimuleren?
  • Besturen: heeft het management de beschikking over sturingsmiddelen die zowel het meten van de executie mogelijk maken en ruimte bieden om te leren?
  • Organiseren: Stimuleert het organisatiemodel zowel efficiente bedrijfsvoering (exploitatie) als strategische vernieuwing (exploratie)?