Update van de Code

Jaap van Manen is voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance. Op 29 januari jongstleden heeft de commissie haar rapport over 2013 uitgebracht. Zie bijgaande link voor een samenvatting uit de pers:

Kranteoverzicht Monitoring Commissie Jaap van Manen