Diensten

SMC helpt (non) executives om hun strategische doelstellingen te realiseren. Om dit te bewerkstelligen gaan SMC partners met hen een intensieve dialoog aan om de strategie te valideren, concretiseren en te helpen bij het sturen van het realisatieproces.

Strategierealisatie

De waarde van een strategie wordt bepaald door de kwaliteit van de executie. Daarbij is het gedrag van leiders en medewerkers van doorslaggevend belang.

Meer informatie
Strategierealisatie

Verbetering bedrijfseffectiviteit

Te midden van de grote maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen om ons heen moeten organisaties zich continu heroriënteren op hun toegevoegde waarde om de continuïteit te kunnen waarborgen.

Meer informatie
Verbetering bedrijfseffectiviteit

Fusiebegeleiding

Een fusie is een complex veranderproces met een hoog afbreukrisico. Draagvlak ontstaat doordat de juiste mensen op het juiste moment de juiste stappen zetten.

Meer informatie
Fusiebegeleiding

Inrichting Compliance en klantgerichtheid

Organisaties moeten aan steeds meer compliance-vereisten voldoen. Tegelijkertijd worden overtredingen zwaarder gestraft; de boetes en herstelkosten lopen op en de reputatieschade is blijvend.

Meer informatie
Inrichting Compliance en klantgerichtheid

Inrichten integriteitsinfrastructuur

Bedrijven en instellingen presteren beter door integer en waarde-georiënteerd leiderschap.

Meer informatie
Inrichten integriteitsinfrastructuur

Inrichting governance en topstructuur

In een snel veranderende businessomgeving is het adequaat (her)inrichten van de governance en topstructuur van vitaal belang.

Meer informatie
Inrichting governance en topstructuur

Boardroom Dynamics

De onderlinge verhoudingen in de boardroom zijn van grote invloed op de kwaliteit van de oordeels- en besluitvorming - en daarmee ook op de effectiviteit van het bestuur en de maatschappelijke waarde van een organisatie.

Meer informatie
Boardroom Dynamics

Executive Coaching

Executive Coaching begeleidt en ondersteunt het ontwikkelingsproces van topmanagers, bestuurders, commissarissen en toezichthouders.

Meer informatie
Executive Coaching

Faciliteren zelfevaluatie RvC’s

Zelfevaluaties zijn een nuttig instrument om de effectiviteit van raden van commissarissen te beoordelen en verbeteren.

Meer informatie
Faciliteren zelfevaluatie RvC’s

Coaching DNB-toetsingsgesprek

Voorgedragen bestuurders van financiële instellingen worden door DNB verplicht getoetst op hun geschiktheid voor de functie en op hun integriteit.

Meer informatie
Coaching DNB-toetsingsgesprek