Professionalisering toezicht

Permanente educatie past bij een serieuze taakopvatting als toezichthouder en is terecht reglementair verankerd bij vele raden van commissarissen.

Professionalisering toezicht

Strategic Management Center ontwikkelt maatwerk workshops en trajecten voor de professionalisering van commissarissen en toezichthouders.

Soms is sprake van een traject waarbij we een dagdeel begeleiden en soms duurt de begeleiding langer. De werkvorm varieert per onderwerp en is afhankelijk van de beschikbare tijd.

Onderwerpen die recent aandacht hebben gekregen zijn:
- Ethisch gedrag en het omgaan met dilemma’s
- Strategie realisatie en de sturing op gedrag en cultuur
- Herziening van corporate governance code
- Organiseren van het toezicht: Paradoxale effecten van taakverdeling en rollen
- De commissaris in crisistijd: Wat te doen als het spannend wordt?