Topstructuur

Het is niet altijd eenvoudig om een topstructuur te kiezen die bijdraagt aan de lange termijn waardecreatie ten behoeve van de aandeelhouders en/of andere belanghebbenden. Strategic Management Centre denkt graag mee bij het evalueren of herinrichten van uw topstructuur.

Topstructuur

Bij het inrichten van de topstructuur doen zich keuzes voor die afhankelijk zijn van veel factoren zoals bijvoorbeeld: geschiedenis, rechtsvorm, diverse belangen van eigenaren en stakeholders, innovatie, omvang, reputatierisico’s, leiderschap, cultuur en natuurlijk de doelen op korte en lange termijn.

Wij denken graag met u mee over de strategische uitgangspunten, ontwerpcriteria, mogelijke varianten voor de besturing en de weging daarvan.

Wij doen dit bij voorkeur in nauwe dialoog met onze opdrachtgevers, waarbij wij een normatieve stellingname op grond van onze ervaring en expertise niet uit de weg gaan.

De partners laveren daarbij moeiteloos tussen theorie & toepassing, inhoud & proces en strategie & executie.