Zelfevaluatie

Strategic Management Centre is gespecialiseerd in het begeleiden van zelfevaluaties van raden van commissarissen. Door middel van vragenlijsten, interviews en het begeleiden van de zelfevaluatiebijeenkomst helpen de partners van SMC de effectiviteit van de raad van commissarissen of raad van toezicht in kwestie te versterken.

Zelfevaluatie

De partners van SMC hebben veel ervaring met het begeleiden van zelfevaluaties van raden van commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen tot raden van toezicht in de publieke sector.

In hun begeleiding richten de partners van SMC zich op verschillende elementen, waarvan rollen en niveaus twee belangrijke zijn.

De rollen die geëvalueerd worden zijn:
• Werkgeversrol
• Toezichthoudersrol
• Klankbordrol
• Netwerkrol

Er zijn verschillende niveaus waarop geëvalueerd wordt:
Schermafbeelding 2017-07-20 om 13.30.07.png
De inhoud en het proces zijn de meest elementaire niveaus waarop geëvalueerd wordt. De niveaus van interactie en emotie hebben echter ook grote invloed op de effectiviteit van de raad van commissarissen. Het identificeren en bespreken van deze niveaus heeft een positief effect op het functioneren van de raad van commissarissen en krijgt daarom naast het proces en de inhoud de nodige aandacht.

Voor meer informatie over governance vraagstukken in het algemeen of het begeleiden van de zelfevaluatie in het bijzonder of kunt u uiteraard contact opnemen.