Leiderschap & verandering

Leiderschap en verandering gaan vaak hand in hand. De roep om leiderschap klinkt namelijk vooral als ergens verandering nodig is.

Leiderschap & verandering

Leiderschapsontwikkeling is onlosmakelijk verbonden met strategische doelen van de organisatie zoals bijvoorbeeld: klanttevredenheid, onderlinge samenwerking, digitalisering, krimp, kwaliteit en veiligheid, etc. Individuele groei en ontwikkeling is wat ons betreft gekoppeld aan resultaat.

In vrijwel elke theorie over leiderschap en in onze programma’s komen de volgende vier handelingsperspectieven terug:
- richting geven;
- commitment bouwen;
- voorbeeldgedrag tonen;
- waar nodig afdwingen.

De adviseurs van SMC hebben allemaal leidinggevende en bestuurlijke ervaring in de professional services. Dat betekent dat onze visie op leiderschapsontwikkeling gekleurd is door het werken met getalenteerde mensen die meer weten dan wij, maar soms wat hulp nodig hebben om hun grenzen te verleggen.

We maken gebruik van een gevarieerd scala aan inspirerende instrumenten en waar gewenst dwingen wij zelfs effectief leiderschapsgedrag af door feedback en toetsing van competentie.