Coaching

Dankzij de jarenlange ervaring als bestuurder, ondernemer en adviseur zijn de partners van Strategic Management Centre ook beschikbaar voor het (individueel of in teamverband) coachen van topbestuurders en commissarissen.

Coaching

Strategic Management Centre hanteert een eclectische aanpak als het om coaching gaat. Soms worden de partners namelijk gevraagd om hun inhoudelijke kennis over bijvoorbeeld toezicht, strategie, besturing, HRM of bedrijfsvoering. Soms alleen om te sparren om de eigen gedachten op een rij te krijgen en meestal een combinatie van beide.

Zie ook: Partners & Adviseurs.