Verandermanagement

Er doen veel verhalen het mislukken van verandering de ronde, alsof de kans van slagen klein is. Veel wetenschappelijk bewijs is daarvoor overigens niet. Wij hebben een aanzienlijk positievere kijk op veranderen. De partners van SMC hebben zelf veranderingen gerealiseerd en aan den lijve ervaren welke succesfactoren er toe doen.

Verandermanagement

Wat betreft verandermanagement vallen de uitgangspunten uiteen in twee categorieën: de richting en het proces.

Veranderingen lukken vrijwel altijd als met betrekking tot de richting sprake is van:
- Een coalitie met voldoende macht en invloed die leidinggeeft aan de verandering;
- Een duidelijke visie die:
- Kan rekenen op vertrouwen;
- Motiveert door perspectief en urgentie;
- Concrete doelstellingen bevat;
- Ruimte biedt voor zelfsturing.

Een veranderproces verloopt significant beter wanneer sprake is van:
- Borgen van procedurele rechtvaardigheid rond benoemingen, plaatsing, mobiliteit, etc.;
- Organiseren van steun door de direct leidinggevende;
- Concretiseren van algemene termen in gedrag en resultaat;
- Aandacht voor feitelijke resultaten en het actief bespreken daarvan met betrokkenen.

Verloopt uw veranderingstraject moeizaam? Wilt u hulp bij het uitvoeren van een cultuurverandering of transformatie? Wij denken graag met u mee.