Evaluatie en management development

De gerealiseerde strategie van een organisatie is meestal een mix van de oorspronkelijke doelen, nieuwe doelen die zich tussentijds voordeden en doelen waar weinig van terecht is gekomen. Daarvan valt veel te leren. Is bijvoorbeeld sprake van grote wendbaarheid en weerbaarheid of juist van een gebrek aan executiekracht als er veel verschil tussen plan en realisatie zit?

Evaluatie en management development

Strategic Management Centre treedt op als onafhankelijk partner voor bedrijven en andere organisaties om te analyseren in welke mate voorgenomen doelen zijn gerealiseerd en wat daarvoor de verklaring is. Meestal is de evaluatie een onderdeel van een groter traject rond strategie, leiderschap of sturen op gedrag.