Procesmanagement

Soms is strategievorming en -realisatie ingewikkeld doordat er sprake is van veel verschillende partijen met ieder hun eigen belangen, uiteenlopende opvattingen over de feiten en met een broos onderling vertrouwen. Dan kan het helpen als een onafhankelijke partij het proces om tot wilsovereenstemming en actie te komen begeleidt.

Procesmanagement

De combinatie van bestuurlijke ervaring, gevoeligheid voor samenwerkingsprocessen en strategisch inzicht maakt dat de partners van SMC regelmatig worden gevraagd om te faciliteren bij het tot stand komen of verbeteren van complexe samenwerkingsverbanden of maatschappelijke ontwikkelingen. Recentelijk bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie (duurzame gebiedsontwikkeling) en de sociale zekerheid (social impact bonds).

Wij werken daarbij vanuit een constructionistisch perspectief. Dat vertaalt zich in een actiegerichte benadering op basis van:
- Afbakening van het gemeenschappelijke vraagstuk/doel op grond van feiten;
- Acceptatie van verschil in visie en belangentegenstellingen;
- Zoeken naar wilsovereenkomst en bouwen aan vertrouwen;
- Focus op concrete acties en projecten;
- Sturen op gedrag en samenwerking;
- Zichtbaar maken van resultaat.