Strategy Alignment Check

Strategy Alignment Check

Strategy Alignment in beeld

  • Hoe staat het met de focus van onze mensen op het realiseren van onze doelen?
  • Voelen de mensen zich eigenlijk verbonden met de zin van de organisatie?
  • Past onze wijze van besturing nog wel bij de strategie?
  • Is sprake van gedeelde waarden en een herkenbare stijl van leidinggeven?
  • Hebben medewerkers voldoende speelruimte om hun doelen te halen?
  • Ervaren mensen spanning tussen wat de klanten willen en wat ze van de organisatie mogen of moeten?
  • Leiden ontwikkelingen binnen en buiten het bedrijf tot trots en vertrouwen of juist tot angst en onzekerheid over de toekomst?

Dit zijn zo maar wat vragen die regelmatig langskomen in gesprekken over strategie realisatie. Op grond van die gesprekken en de vraag van klanten hebben wij een scan ontwikkeld waarmee we snel en gestructureerd informatie verzamelen over de verbinding tussen strategie, besturing, cultuur en gedrag. De resultaten dienen als input voor bestuur en management bij het stellen van prioriteiten en verbeteren van de strategie realisatie.

Meer informatie: info@smclaren.com
Download de flyer: Strategy Alignment Check.pdf