Sturen op gedrag

Ons feitelijk gedrag is een complexe functie van onze drijfveren, mogelijkheden, sociale omgeving en verwachtingen, waarbij zowel bewuste als onbewuste processen een rol spelen. De kunst van strategische doelen halen is gelegen in de precisie waarmee gewenst gedrag omschreven kan worden en het creëren van de juiste randvoorwaarden voor dat gedrag.

Sturen op gedrag

Strategic Management Centre helpt organisaties die voor de realisatie van hun strategische doelen afhankelijk zijn van nieuw gedrag bij leidinggevenden, managers, specialisten, overige medewerkers, Nieuw gedrag van klanten en stakeholders kan daarbij ook centraal staan.

Enkele voorbeelden van thema’s waarbij wij geadviseerd hebben zijn:
- Multidisciplinaire samenwerking en het realiseren van marktgroei in consulting;
- Creëren van aanspreekcultuur rond kwaliteit en veiligheid in de zorg;
- Transitie van het verkopen van producten naar diensten in de industrie;
- Beinvloeden van participatie in energiecoöperaties.

Wij vegen hierbij over het algemeen de trap van boven naar beneden, dus beginnen bij de raad van bestuur en dan verder de organisatie in.

Wanneer wij huidig en gewenst gedrag analyseren hanteren wij het volgende model, waarbij op de thema’s de diepte ingaan aan de hand van “evidence based” kennis.