Onderzoek

Onderzoek

SMC ondersteunt Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen bij het nemen van strategische beslissingen, het aansturen van hun organisatie en het oplossen van boardroom-dilemma’s. SMC baseert haar adviezen op toegepast wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek vloeit voort uit onze adviespraktijk waar we problemen tegenkomen die niet makkelijk oplosbaar zijn. Bij ons onderzoek maken gebruik van literatuurstudies, case studies bij interessante ondernemingen en kwantitatief onderzoek op het gebied van board effectiveness.