Wendbaar & weerbaar

Wendbaar & weerbaar

Onderzoeksvraag: Hoe kan de capaciteit van de organisatie gekeken vanuit de dimensies wendbaarheid, weerbaarheid en executiekracht vergroot worden om in een onzekere omgeving het gewenste resultaat te behalen?

• Toenemende omgevingsonzekerheden: waarbij verondersteld wordt dat organisaties iets ‘doen’ om hier mee om te gaan.
• Het vergroten van de capaciteit van de organisatie met behulp van de dimensies, wendbaar, weerbaar en executiekracht (op drie niveaus; niveau van de sleutelfunctionarissen, niveau van de organisatie, niveau van de keten/netwerk waarin de organisatie opereert).
• Het realiseren van het door de organisatie gewenste toekomstige resultaat.

Subvragen hierbij zijn:
− Zijn organisaties expliciet bezig met het vergroten van de capaciteit ten aanzien van wendbaarheid, weerbaarheid en executiekracht?
− Wat doen organisatie om hun capaciteit ten aanzien van wendbaarheid, weerbaarheid en executiekracht te vergroten?
− Hoe kunnen organisaties hun capaciteit ten aanzien van wendbaarheid, weerbaarheid en executiekracht vergroten?

In onderstaand model (Figuur 1. Onderzoeksmodel) staan de verwachte relaties tussen de onderscheiden variabelen schematisch weergegeven.

Figuur 1. Onderzoeksmodel