← Alle partners & adviseurs LinkedIn

Dr. Albert Jan Stam

Albert Jan is sinds november 2019 als partner verbonden aan 'Strategic Management Centre Laren' in de rol van onderzoeker, adviseur, coach en intervisor. Hij is specialist op het gebied van ethiek en cultuur in bestuur en toezicht. Eerder was hij o.a. associate partner van organisatieadviesbureau Berenschot, directeur van Stichting Epafras (geestelijke zorg aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland) en is hij als directeur verbonden geweest aan Nyenrode Business Universiteit. Daarvoor was hij gemeentepredikant met speciale aandacht voor crisispastoraat (oorlog- en geweldgetroffenen) en gemeenteopbouw.

Albert Jan is gefascineerd door complexe ethische vraagstukken en kan een bijdrage leveren aan boardroomdilemma’s op de snijvlakken publiek en privaat, organisatie en zingeving en mens en technologie. Zo heeft hij een internationale NGO geholpen met het verbeteren van de cultuur en een daarop aangepaste governance. In co-creatie met de betrokken partijen maakte hij ruimte voor regionale verscheidenheid binnen een corporate structuur. Dit bereikte hij onder andere door interviews af te nemen, ronde tafels te begeleiden en te helpen bij het opstellen van een compacte gedragscode inclusief een bijbehorende integriteitsinfrastructuur. Albert Jan heeft als adviseur ook bijgedragen aan de cultuur- en gedragsverandering binnen de woningcorporatiesector door het ontwikkelen en mede uitvoeren van diverse programma’s die de autonomie en het morele besef van bestuurders en commissarissen vergrootten. Een ander voorbeeld van zijn expertise om organisaties te begeleiden in hun veranderopgave is het verbeteren van de samenwerking tussen private en semi-publieke partijen in de specialistische ziekenhuiszorg door als company coach zowel bestuurders en toezichthouders als teams van onderzoekers en specialisten te coachen.

Als executive coach is Albert Jan gespecialiseerd en gecertificeerd op het gebied van burn-out en bevlogenheid. Gebruikmakend van inzichten uit de positieve psychologie, de oplossingsgerichte therapie en de Self-Determination theorie begeleidt hij bestuurders, executives en professionals om beter om te gaan met spanningen tussen de drie psychologische basisbehoeften autonomie, verbinding en ontwikkeling. Tevens is hij loopbaancoach en gecertificeerd om assessments af te nemen. Daarbij maakt hij gebruik van de wetenschappelijk gevalideerde TMA-methode (Talenten Motivatie Analyse) die inzicht biedt in persoonlijkheid, drijfveren, talenten en competenties. Hij kan TMA ook inzetten voor een 360 graden feedback, het bepalen van een teamprofiel of voor het ontwikkelen van een functieprofiel bij werving en selectie.

Albert Jan heeft enkele publicaties (mede) op zijn naam, waaronder het boek ‘Zo doen we dat hier - Bestuurders over het stimuleren van integriteit’ en artikelen in vakbladen: ‘Zeven krachten die integriteit bevorderen’ (Tijdschrift voor Management Development), ‘Een toegankelijk RvC-verslag - Bijdrage aan een aanspreekbare commissaris’ (Goed Bestuur & Toezicht) en ‘Bevlogenheid en burn-out onder predikanten’ (Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap).

Albert Jan heeft diverse commissariaten bekleed en is momenteel voorzitter van de raad van toezicht van Sprank, een instelling die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Hij is ook vicevoorzitter van de raad van toezicht van Bartiméus, een zorginstelling voor mensen met een visuele handicap. Tevens is hij docent bij Avicenna in diverse commissarissenprogramma’s.