← Alle partners & adviseurs LinkedIn

Sophie Houtenbos MSc

Sophie Houtenbos is afgestudeerd in Bedrijfskunde met specialisatie Strategy & Organization aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Tijdens haar Bachelor in Bestuur- en Organisatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam heeft zij zich voornamelijk gefocust op de menselijke kant van organisaties, zoals gedrag, communicatie, cultuur en verandering in organisaties. Waarbij zij zich heeft verdiept in genderstudies in organisatiewetenschappen gedurende een Erasmus semester aan de Universiteit van Kopenhagen. Na haar voorzitterschap van het Graduates Development Program Zanzibar vanuit faculteitsvereniging Aureus, heeft zij zich vanaf 2015 gedurende haar Masteropleiding verbonden aan Strategic Management Centre als student-assistent.

Na haar afstuderen is Sophie doorgegroeid bij SMC als adviseur en researcher. Werkzaamheden omvatten onder andere ondersteuning van partners bij diverse opdrachten in boardroom consultancy. Voorbeelden hiervan zijn zelfevaluaties van Raden van Commissarissen, Raden van Toezicht en Raden van Bestuur en advisering over governance vraagstukken. Daarnaast ondersteunt Sophie Jaap van Manen bij zijn initiatief voor het uitvoeren van onderzoek naar de effectiviteit van Nederlandse Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht met online zelfevaluatietool BoardResearch.org.