Inrichting integriteitsinfrastructuur

Van afvinken naar zelfcorrigerende ‘behoorlijk gedrag’

Bedrijven en instellingen presteren beter door integer en waardegeoriënteerd leiderschap. Gestructureerde aandacht voor ethiek en integriteit in de boardroom is daarvoor een voorwaarde. De cultuur van het afvinken van verplichtingen moet geleidelijk overbodig worden door een geïnterneerd integriteitssysteem, waarin iedereen op elk moment weet wat zuiver en zorgvuldig handelen voor hem of haar inhoudt en zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor de naleving ervan.

Hoe gaan we te werk?

We kiezen voor een multidisciplinaire aanpak. We kijken scherp naar de huidige situatie en werkwijze, doen uitgebreid deskresearch, participeren door mee te lopen en brengen zo het perspectief vanuit alle hiërarchische lagen in kaart. We kijken naar de problematiek op drie niveaus; persoonlijk, in teamverband en op organisatieniveau. Onze observaties delen we uiteraard met de opdrachtgever. Zo komen we tot interpretaties die de basis vormen voor een gelaagde veranderaanpak.

Juist in integriteitsvraagstukken is de ‘tone at the top’ van doorslaggevend belang. Zonder moreel leiderschap geen ‘moral high ground’. Dat vraagt van bestuurders om meer reflectie op de eigen morele sensitiviteit en meer kennis over hoe integriteitsinbreuken te voorkomen en hoe te handelen als zich dan toch een onwenselijke situatie voordoet. We scheppen met elkaar de randvoorwaarden en doelen om mensen te activeren om zelf te veranderen.

Onze aanpak is tentatief en iteratief. Daarmee geven we aan dat ook wij niet altijd van tevoren weten wat we aantreffen en hoe het onderzoeks- en begeleidingstraject eruit zal zien. In overleg met de opdrachtgever (of een begeleidingsgroep) proberen we dingen uit en vertrouwen wij op voortschrijdend inzicht. We tasten af waar de organisatie staat en wat ze aan kan en bepalen op grond daarvan wat de volgende stap(pen) moet(en) zijn. Indien gewenst integreren we onze aanpak in een breed cultuurveranderingsprogramma.

Kunnen wij u helpen?

Wij gaan graag met u in gesprek om met u van gedachten te wisselen over de huidige situatie in uw organisatie en de realisatie van zelfcorrigerend ‘behoorlijk gedrag’.