BoardResearch wijst uit:
Rol CEO bepalend in succes vrouwelijke commissaris

Recent onderzoek gebaseerd op data van BoardResearch, een online zelfevaluatietool en dochteronderneming van SMC, heeft interessante uitkomsten opgeleverd over de betrokkenheid van vrouwelijke commissarissen in de bestuurskamer. Het onderzoek wijst uit dat gericht beleid, meer zichtbaarheid voor de bekwaamheden en prestaties van vrouwelijke commissarissen en een evenwichtige verhouding tussen CEO en commissaris kunnen zorgen voor een gelijkere positie van vrouwelijke commissarissen.

Het onderzoek is gebaseerd op bestuursenquêtes onder 315 commissarissen van meer dan 60 organisaties en bevestigt dat, binnen de grenzen van de bestuurskamer, vrouwelijke commissarissen een lagere status hebben dan mannelijke commissarissen. Dit zorgt ervoor dat vrouwelijke commissarissen worden gezien als minder betrokken en bekwaam. Dit effect is minder sterk op het moment dat er sprake is van een vrouwelijke voorzitter. Het onderzoek ziet een sleutelrol voor relationele factoren tussen de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Daarbij speelt in het bijzonder de dominantie van de CEO een rol.

 

De uitkomsten zijn in het bijzonder interessant met het oog op de instemming van het wetsvoorstel ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’ door de Tweede Kamer op dinsdag 28 september. De reden achter deze wet is dat een meer diverse verhouding in de bestuurskamer leidt tot betere en meer gebalanceerde besluitvorming. De praktijk wijst uit dat het simpelweg benoemen van vrouwelijke bestuurders en commissarissen niet per definitie de gewenste opbrengsten oplevert. Statusverschillen zijn daarbij een belangrijke oorzaak. Het recent gepubliceerde onderzoek ondersteunt het gegeven dat meer zichtbaarheid van en nadruk op expertisegebieden, mentoring- of rolmodelprogramma’s voor vrouwen in besturen helpen om positieve verandering te bewerkstelligen.

BoardResearch is een online zelfevaluatietool voor RvC’s en RvT’s opgericht door Jaap van Manen, Dennis Veltrop en Reggy Hooghiemstra. BoardResearch helpt RvC’s en RvT’s van profit en not-for-profit instellingen bij de voorbereiding van de zelfevaluatie met een focus op boardroom dynamics en de relatie met het bestuur. De data die wordt gegenereerd door BoardResearch wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd door Michelle K.Wecka, Dennis B.Veltrop, Jana Oehmichen en FloorRink.