Diensten

Bij SMC houden we ons bezig met een grote verscheidenheid aan vraagstukken op het gebied van governance en strategie. SMC gelooft niet in one-size-fits-all, maar onderscheidt zich door het aanbieden van hoogwaardige adviezen op maat.

Strategierealisatie en sturen op gedrag

De waarde van een strategie wordt bepaald
door de kwaliteit van de executie.
Het gedrag van leiders en medewerkers
is daarbij van doorslaggevend belang.

Verbetering bedrijfseffectiviteit

Nooit eerder stelde de omgeving zulke hoge eisen aan het aanpassingsvermogen van organisaties.

Fusiebegeleiding

Een fusie is een complex veranderproces met een hoog afbreukrisico.

Actuele thema’s

Klantgericht conform de regels

Organisaties moeten aan steeds meer compliancevereisten voldoen.

Inrichting integriteitsinfrastructuur

Bedrijven en instellingen presteren beter door integer en waardegeoriënteerd leiderschap.

Inrichting Inrichten governance en topstructuur

In een snel veranderende businessomgeving
is het adequaat (her)inrichten van de
governance en topstructuur van vitaal belang.

Boardroom Dynamics

De onderlinge verhoudingen in de boardroom zijn van grote invloed op de kwaliteit van de oordeels- en besluitvorming – en daarmee ook op de effectiviteit van het bestuur en de maatschappelijke waarde van een organisatie.

Executive Coaching

Onze Executive Coaching – zowel individueel als in teamverband – helpt het ontwikkelingsproces van topmanagers, bestuurders, commissarissen en toezichthouders op het gebied van persoonlijk en professioneel leiderschap

Faciliteren zelfevaluatie RvC’s

Zelfevaluaties zijn een nuttig instrument om de effectiviteit van raden van commissarissen en raden van toezicht te beoordelen en verbeteren.

Coaching DNB Toetsingsgesprek

Voorgedragen bestuurders van financiële
instellingen worden door DNB
verplicht getoetst op hun geschiktheid voor
de functie en op hun integriteit.

Actuele thema’s