Diensten

Bij SMC houden we ons bezig met een grote verscheidenheid aan vraagstukken op het gebied van governance en strategie. SMC gelooft niet in one-size-fits-all, maar onderscheidt zich door het aanbieden van hoogwaardige adviezen op maat.

Strategierealisatie en sturen op gedrag

De waarde van een strategie wordt bepaald
door de kwaliteit van de executie.
Daarbij is het gedrag van leiders en medewerkers
van doorslaggevend belang.

Verbetering bedrijfseffectiviteit

Te midden van de grote maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen om ons heen moeten organisaties zich continu heroriënteren op hun toegevoegde waarde om de continuïteit te kunnen waarborgen.

Fusiebegeleiding

Te midden van de grote maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen om ons heen moeten organisaties zich continu heroriënteren op hun toegevoegde waarde om de continuïteit te kunnen waarborgen.

Actuele thema’s

Inrichting Compliance en klantgerichtheid

Organisaties moeten aan steeds meer
compiance-vereisten voldoen. Tegelijkertijd
worden overtredingen zwaarder gestraft;
de boetes en herstelkosten lopen op
en de reputatieschade is blijvend.

Inrichting integriteitsinfrastructuur

Bedrijven en instellingen
presteren beter door integer en
waarde-georiënteerd leiderschap.

Inrichting Inrichten governance en topstructuur

In een snel veranderende businessomgeving
is het adequaat (her)inrichten van de
governance en topstructuur van vitaal belang.

Boardroom Dynamics

De onderlinge verhoudingen in de
boardroom zijn van grote invloed op de
kwaliteit van de oordeels- en besluitvorming –
en daarmee ook op de effectiviteit van
het bestuur en de maatschappelijke waarde
van een organisatie.

Executive Coaching

Executive Coaching begeleidt en
ondersteunt het ontwikkelingsproces
van topmanagers, bestuurders,
commissarissen en toezichthouders.

Faciliteren zelfevaluatie RvC’s

Zelfevaluaties zijn een nuttig instrument om
de effectiviteit van raden van commissarissen
te beoordelen en verbeteren.

Coaching DNB Toetsingsgesprek

Voorgedragen bestuurders van financiële
instellingen worden door DNB
verplicht getoetst op hun geschiktheid voor
de functie en op hun integriteit.

Actuele thema’s