Actuele thema’s

Sparringpartners voor topmanagement

SMC is een toonaangevend adviesbureau voor bestuurders en commissarissen van bedrijven en publieke instellingen op het gebied van strategie en governance.

Bij de uitvoering van uw strategie is het gedrag van leiders en medewerkers van doorslaggevend belang. Voor veel ondernemers en bestuurders is het sturen op gedrag onbekend terrein: Er is veel oog voor de strategie en weinig oog voor de gedragsveranderingen die nodig zijn om de veranderende omstandigheden en onverwachte gebeurtenissen tijdens het uitvoeringsproces het hoofd te kunnen bieden.

We bespreken graag met u op welke manier we kunnen helpen met de strategierealisatie die past bij de specifieke kenmerken van uw organisatie, de doelen die u wilt bereiken en de omgeving waarin de organisatie opereert.

Een goede fusiebegeleiding onderscheidt zich door gevoel voor timing, detail en prioritering en het vermogen om zich in te leven in de samensmeltende culturen. Het is belangrijk om de betrokkenheid van leidinggevenden en stakeholders te activeren en hen ervan te overtuigen dat ze na de fusie samen beter zijn.

Onze rol tijdens het fusietraject richt zich op inhoudelijke sturing en procesmanagement op het niveau van het toezicht, het bestuur en de organisatie. Als u een fusietraject ingaat of overweegt bespreken we graag met u de mogelijkheden voor een op maat gemaakte aanpak.

Bij het navigeren door complexe strategische vraagstukken zijn conflicten en meningsverschillen vaak onvermijdelijk. Mediation helpt u deze problemen te overwinnen en constructieve oplossingen te vinden.

Onze ervaren mediators faciliteren open en constructieve communicatie tussen alle betrokken partijen om te zorgen voor een gedegen begrip van alle perspectieven. Wij helpen u om uitkomsten te vinden die niet alleen de huidige conflicten oplossen, maar ook toekomstige geschillen voorkomen.

In de nieuwe Governance Code is veel aandacht voor de impact van digitale en technologische ontwikkelingen. En dat is belangrijk, want de arbeidsmarkt verandert in hoog tempo, niet alleen door technologie maar ook als gevolg van demografische ontwikkelingen. Kan uw bedrijf straks nog voldoende gekwalificeerde medewerkers vinden voor het uitvoeren van de bedrijfstrategie?

Wij helpen u met in het in kaart brengen van de personele uitdagingen, en het opstellen van scenarios om uw bedrijf toekomstbestendig te maken.

Organisaties moeten aan steeds meer compliancevereisten voldoen. Gestructureerde aandacht voor ethiek en integriteit in de boardroom is een voorwaarde. Hoe richt je een effectieve integriteitsinfrastrcutuur in waarbij gestreefd wordt recht te doen aan alle betrokken belanghebbenden en waarbij iedereen tot een juiste afweging kan komen hoe zuiver en zorgvuldig te handelen en zich ook dienovereenkomstig gedraagt?

Wij gaan graag met u in gesprek om van gedachten te wisselen over de bestaande situatie in uw organisatie en een op maat gemaakte aanpak waarmee uw bedrijf zich ontwikkelt van ‘good conduct’ naar ‘care’ naar ‘value creation”. Dit op basis van zelfcorrigerend ‘behoorlijk gedrag’.

Wij ondersteunen bestuurders, raden van commissarissen en raden van toezicht die willen investeren in de kwaliteit van toezicht en bestuur en die mogelijke dysfunctionele dynamieken tijdig willen voorkomen. We stellen concrete verbeterpunten vast en bieden handvatten voor verdere ontwikkeling die de efficiëntie en effectiviteit van de besluitvorming en strategierealisatie vergroten.

Voor het uitvoeren van de jaarlijkse zelfevaluatie bieden wij online vragenlijsten en rapportages via BoardResearch. Indien gewenst faciliteren we de terugkoppeling van de resultaten. Neem contact op om te bepalen hoe we de (verplichte) zelfevaluatie kunnen inzetten als instrument om de effectiviteit van uw raad van commissarissen of raad van toezicht te verbeteren.

Bij het leiding geven aan een organisatie komen veel uitdagingen op u af. Reflecteren op drijfveren, waarden, competenties en handelen draagt bij aan de voldoening en effectiviteit van u als leider of van het team. Executive (team)coaching verschaft en stimuleert het tot nadenken stemmende en creatieve proces.

Onze ervaren executive (team)coaches helpen u met een op maat gemaakte aanpak die gericht is op uw persoonlijke en professionele ontwikkeling als leider en op de samenwerking en performance van uw (directie)team.

Onze Belofte

Betrouwbaar Advies op Maat

Bij SMC geloven we dat elk bedrijf uniek is. Daarom bieden wij adviezen die specifiek zijn afgestemd op uw behoeften en situatie. We nemen de tijd om uw uitdagingen te  begrijpen en ontwikkelen samen met u een aanpak die past bij uw bedrijfscultuur.

Directe beschikbaarheid

Wij begrijpen dat wanneer zich een probleem voordoet, tijd cruciaal is. We onderscheiden ons door de directe beschikbaarheid van onze partners. Wij vinden het belangrijk om snel te reageren met de ondersteuning die u nodig heeft.

Discretie

Wij weten als geen ander hoe gevoelig de vraagstukken zijn, die onze klanten bij ons neerleggen. Onze partners en adviseurs betrachten absolute discretie bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

Neem contact op

Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis consult en ervaar zelf hoe SMC u in staat stelt het verschil te maken.

Partner,

HR, Strategie

Partner,

Strategie, Boardroom

Partner,

Future of Work, Digitalisering

Partner,

Strategie, Boardroom

Partner,

Zelfevaluaties, Fusiebegeleiding

Partner,

Strategie, Executive Coaching

Partner,

Strategie, Boardroom

Partner,

Boardroom, Mediation

Associate Partner