Strategierealisatie en sturen op gedrag

Het bereiken van gedragsveranderingen

De waarde van een strategie wordt bepaald door de kwaliteit van de executie. Het gedrag van leiders en medewerkers is daarbij van doorslaggevend belang. Voor veel ondernemers en bestuurders is het sturen op gedrag onbekend en soms zelfs glibberig terrein en daardoor vaak ineffectief. Er is veel oog voor de strategy feedback en weinig oog voor de gedragsveranderingen die nodig zijn om de  veranderende omstandigheden en onverwachte gebeurtenissen tijdens het uitvoeringsproces het hoofd te kunnen bieden. Strategierealisatie is in onze visie het evenwichtig managen van de twee processen, strategy feedback en strategy feedforward, waarin op verschillende manieren invulling wordt gegeven aan het sturen op gedrag.

Hoe gaan we te werk?

Bij strategy feedback gaat het om het uitvoeren van de strategie aan de hand van vastomlijnde doelstellingen, plannen en prestatie-indicatoren. In dit proces ligt de nadruk op het goed hanteren van de aanwezige controlemechanismen in de organisatie en het duidelijk maken aan de medewerkers wat er van hen verwacht wordt, zodat ze handelen op de manier die de organisatie is gewend en heeft vastgelegd.

 

Bij strategy feedforward focussen we op het geven van ruimte aan de medewerkers om op een andere manier in te spelen op veranderende omstandigheden en onverwachte gebeurtenissen. Om in zulke situaties het gewenste resultaat te bereiken is ander gedrag en betrokkenheid nodig. Beide processen beïnvloeden elkaar en moeten parallel worden gemanaged.

De ‘tone at the top’ is hierbij van doorslaggevend belang. We helpen leiders te sturen op het gewenste gedrag en betrokkenheid van medewerkers, in plaats van het ‘straffen’ van ongewenst gedrag, en we ontwikkelen het vermogen van de leiders om als coach en rolmodel op te treden. Ook werken we aan een open communicatie tussen leiders en medewerkers en introduceren we de juiste beoordelings- en beloningssystemen om de effectiviteit van sturen op gedrag te verbeteren. Het gemeenschappelijk opstellen van effectieve gedragsregels is ons startpunt.

Kunnen wij u helpen?

We bespreken graag met u op welke manier we kunnen helpen met de strategierealisatie die past bij de specifieke kenmerken van uw organisatie, de doelen die u wilt bereiken en de omgeving waarin de organisatie opereert.

Toezicht houden op digitalisering

Toezicht houden op digitalisering In alle drukte is het je misschien niet opgevallen, maar op 20 december is de geactualiseerde Corporate Governance Code verschenen. In de vernieuwde code staan twee…

Partner,

HR, Strategie

Partner,

Strategie, Boardroom

Partner,

Future of Work, Digitalisering

Partner,

Strategie, Executive Coaching

Partner,

Strategie, Boardroom

Associate Partner