Linkedin

Albert Jan Stam

Albert Jan is nieuwsgierig naar drijfveren, overtuigingen en gedrag van mensen. Vertrouwen, leren en verantwoordelijkheid vormen in zijn visie de basis van rechtvaardig en effectief leiderschap en een geslaagde strategierealisatie. Hij wil bijdragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van het individu en aan de constante verbetering van het morele en culturele klimaat in organisaties.
Albert Jan is specialist op het gebied van ethiek, gedrag en cultuur. Daarnaast is hij executive coach met bijzondere aandacht voor bevlogenheid en ontwikkel- en samenwerkingsvraagstukken in het topmanagement. Eerder was hij o.a. associate partner van organisatieadviesbureau Berenschot, directeur van Stichting Epafras (geestelijke zorg aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland) en directeur aan Nyenrode Business Universiteit. Daarvoor was hij gemeentepredikant.

Albert Jan kan een bijdrage leveren aan boardroomdilemma’s op de snijvlakken publiek en privaat, organisatie en zingeving en mens en technologie. Zo heeft hij een internationale NGO geholpen met het verbeteren van de cultuur en de aanpassing van de governance. In co-creatie met de betrokken affiliates onstond daardoor ruimte voor regionale verscheidenheid binnen een corporate structuur. Albert Jan heeft ook een cultuur- en gedragsveranderingstraject in de woningcorporatiesector geleid. Daarvoor ontwikkelde hij programma’s die de autonomie en de morele sensitiviteit van bestuurders en commissarissen vergrootten. Een ander voorbeeld van zijn expertise om organisaties te begeleiden bij een veranderopgave is het verbeteren van de samenwerking tussen private en semi-publieke partijen in de specialistische ziekenhuiszorg. Dit deed hij door als company coach zowel bestuurders en toezichthouders als teams van onderzoekers en specialisten te coachen.

Als executive coach is Albert Jan gespecialiseerd en gecertificeerd op het gebied van burn-out en bevlogenheid. Gebruikmakend van inzichten uit de positieve psychologie, de oplossingsgerichte therapie en de Self-Determination theorie begeleidt hij bestuurders, executives en professionals om beter om te gaan met spanningen tussen de drie psychologische basisbehoeften autonomie, verbinding en ontwikkeling. Tevens heeft hij veel ervaring met loopbaanbegeleiding van (non)executives, neemt hij assessments af en is hij teamcoach.

Albert Jan heeft verschillende publicaties (mede) op zijn naam, waaronder het boek ‘Zo doen we dat hier – Bestuurders over het stimuleren van integriteit’ en artikelen in vakbladen: ‘Zeven krachten die integriteit bevorderen’ (Tijdschrift voor Management Development), ‘Een toegankelijk RvC-verslag – Bijdrage aan een aanspreekbare commissaris’ (Goed Bestuur & Toezicht) en ‘Bevlogenheid en burn-out onder predikanten’ (Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap).

Albert Jan heeft diverse commissariaten bekleed en is momenteel voorzitter van de raad van toezicht van Sprank, een instelling die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Hij is ook vicevoorzitter van de raad van toezicht van Bartiméus, een zorginstelling voor mensen met een visuele handicap. Tevens is hij docent bij Avicenna in het commissarissenprogramma.

Albert Jan heeft veel ervaring met woningcorporaties, zorginstellingen, semi-publieke organisaties, het onderwijs, NGO’s en brancheorganisaties.