Over SMC

SMC is een toonaangevend adviesbureau voor bestuurders en commissarissen van bedrijven en publieke instellingen op het gebied van strategie en governance. Wij zijn een sparring partner voor organisaties met vraagstukken op het vlak van strategie(realisatie), fusiebegeleiding, bedrijfseffectiviteit, organisatie-inrichting, boardroom dynamics en zelf-evaluatie, integriteit en cultuur, governance en compliance.

Wij bedienen een grote diversiteit aan opdrachtgevers, van beursfondsen en familiebedrijven tot woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen.

De partners van SMC hebben allen een jarenlange ervaring als adviseur, bestuurder of commissaris opgedaan en worden bij de uitvoering van opdrachten ondersteund door een klein team van consultants. Tenslotte doen zij onderzoek naar en publiceren over maatschappelijk relevante thema’s.

Publicaties

Einde van Strategie!?

Einde van Strategie!? Deze publicatie is onderdeel van onze specialisatie Strategieontwikkeling en langetermijnwaardecreatie. Partner en collega Ludwig Hoeksema heeft samen met Ard-Pieter de Man en Anna Plotnikova onderzoek gedaan naar de manier waarop organisaties omgaan met hun strategie te midden van turbulentie, verandering en onbekendheden. Bestel hier het boek en lees verder. Is het nog…

Polderen op een wereldtoneel

De Sociaal-Economische Raad (SER), Nationaal Register (NR), Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO) en Strategic Management Centre (SMC) presenteren op 19 mei binnen de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) een uniek onderzoek over de specifieke uitdagingen voor (raden van) commissarissen van (Nederlandse) tussenholdings die onderdeel uitmaken van een internationaal concern. De kernvraag van het onderzoek luidt: “In welke mate sluit de invulling van het interne toezicht op tussenholdings aan bij de verwachtingen en standaarden zoals verwoord in verschillende codes, en hoe valt eventuele variatie in de invulling van het interne toezicht te begrijpen?”

Het Nieuwe Normaal

De crisis als gevolg van Covid19 heeft een exceptionele impact op de economische gezondheid van veel organisaties. Meer nog dan bij eerdere crisissituaties is de veel gedeelde mening dat het Nieuwe Normaal na de Covid19-crisis niet een herhaling van het verleden zal zijn. Eerdere ervaringen van SMC leren dat het belangrijk is de organisatie voor te bereiden op de fase na de crisis.