Fusiebegeleiding

De juiste mensen de juiste stappen laten zetten

Een fusie is een complex veranderproces met een hoog afbreukrisico. Draagvlak ontstaat doordat de juiste mensen op het juiste moment de juiste stappen zetten. Een goede fusiebegeleiding onderscheidt zich daarom door gevoel voor timing, detail en prioritering en het vermogen om zich in te leven in de samensmeltende culturen. Belangrijk daarbij is om de betrokkenheid van leidinggevenden en stakeholders te activeren en hen ervan te overtuigen dat ze na de fusie samen beter zijn.

Hoe gaan we te werk?

Onze rol tijdens het fusietraject richt zich op inhoudelijke sturing en procesmanagement op het niveau van het toezicht, het bestuur en de organisatie. We onderscheiden daarbij een juridisch en organisatorisch traject. Deze processen kunnen in verschillende snelheden plaatsvinden, maar zijn wel voor een groot deel van elkaar afhankelijk. Timing is bij fusies van essentieel belang. Onze manier van werken kenmerkt zich door de focus op drie kritische succesfactoren.

Ten eerste vinden wij ownership van de organisaties en de leidinggevenden cruciaal. We pleiten ervoor om de uitvoering zoveel als mogelijk neer te leggen bij de organisaties zelf. Zelf doen werkt het best. Bovendien draagt zelf doen bij aan draagvlak en beheersing van de fusiekosten. Ten tweede vinden wij betrokkenheid van talentvolle leidinggevenden en medewerkers vanuit de organisaties een belangrijke voorwaarde tijdens het gehele proces. Zij weten goed wat er in de buitenwereld en op werkvloer speelt en hoe zaken het beste kunnen worden geregeld. Daarnaast biedt het mensen de kans om zich snel te ontwikkelen. Ten derde pleiten wij voor een duidelijke projectstructuur die de samenwerking goed faciliteert en die voorbereidend is op een toekomstige fusie.

Kunnen wij u helpen?

Als u een fusietraject ingaat of overweegt bespreken we graag met u de mogelijkheden voor een op maat gemaakte aanpak. Een aanpak die past bij uw organisatie, de fase van samenwerking, en de omgeving waarin uw organisatie opereert.

Partner,

HR, Strategie

Partner,

Strategie, Boardroom

Partner,

Zelfevaluaties, Fusiebegeleiding

Partner,

Strategie, Boardroom