Linkedin

Geert de Jong

Geert adviseert organisaties op het terrein van strategie, topstructurering en besturing. Daarbij gaat het om vraagstukken waarbij de ‘menselijke factor’ een belangrijke rol speelt. De rode draad in zijn advieswerk is, in een rol als ‘sparringpartner’ van (top)management, het daadwerkelijk tot stand brengen van verandering gericht op het vergroten van de effectiviteit van de organisatie.

Geert is socioloog en bedrijfskundige. Hij werkte als management consultant en als bestuurder bij PwC en haar voorganger. Zo was hij vice voorzitter van de Raad van Bestuur van PwC, lid van de International Board van de Management Consultants, Chairman van de International Human Resource Comittee, co-Chairman van de Human Resource Advisory Service voor EMEA.

In 2002 werd Geert partner bij SMC. Naast zijn advieswerk is hij als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij als toezichthouder betrokken bij familiebedrijven en organisaties in de zakelijke dienstverlening. Geert heeft veel ervaring met familiebedrijven, zorginstellingen, organisaties in de zakelijke dienstverlening, de agribusiness, de bouw, en het onderwijs.