Inrichting governance en topstructuur

Maatwerk in ondernemingsbestuur

In een snel veranderende businessomgeving is het adequaat (her)inrichten van de governance en topstructuur van vitaal belang. Bij het (her) ontwerp zijn er veel verschillende factoren waarmee men rekening moet houden. Bijvoorbeeld de rechtsvorm, de belangen van eigenaren en stakeholders, de verander- en innovatiekracht van de organisatie, de omvang, de visie en doorzettingskracht van het aanwezige leiderschap, de specifieke eigenschappen van de cultuur, en natuurlijk de relatie met de omgeving. Goed ondernemingsbestuur vraagt om organisatorisch maatwerk dat meebeweegt met de strategische doelen van de organisatie en anticipeert op de omgevingseisen.

Hoe gaan we te werk?

We denken mee over de strategische uitgangspunten, de ontwerpcriteria, mogelijke alternatieve besturingsvarianten, en welke optie er zijn. Wij doen dit bij voorkeur in een dialoog, waarbij wij een normatieve stellingname op grond van onze ervaring en expertise inbrengen. Als ervaringsdeskundigen in governance-vraagstukken verbinden we theorie en toepassing, inhoud en proces, en strategie en executie op een manier die past bij de specifieke eigenschappen van de organisatie en de omgeving waarin ze acteert.

Specialisatie tussenholdings

Wij adviseren ook bestuurders, commissarissen en aandeelhouders die te maken hebben met de specifieke problematiek van tussenholdings. Onder andere vanuit ons onderzoek “Polderen op een Wereldtoneel” hebben ruime kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van governance en topstructuur van deze specifieke groep ondernemingen. Deze groep kent een complex krachtenveld van formele en informele lijnen. Wij helpen bestuurders, commissarissen en aandeelhouder om hier grip op te krijgen en bieden praktische aanbevelingen. Lees hier meer over onze advisering aan tussenholdings.

Kunnen wij u helpen?

Wij gaan graag met u in dialoog om met u te bezien of wij een bijdrage kunnen leveren aan de (her) inrichting van de governance en topstructuur bij uw organisatie.

Partner,

Strategie, Boardroom

Partner,

Strategie, Boardroom

Partner,

Strategie, Boardroom