Inrichting governance en topstructuur

Maatwerk in ondernemingsbestuur

In een snel veranderende businessomgeving is het adequaat (her)inrichten van de governance en topstructuur van vitaal belang. Bij het ontwerp moet met veel verschillende factoren rekening worden gehouden. Zoals: de te kiezen rechtsvorm, de belangen van eigenaren en stakeholders, de verander- en innovatiekracht van de organisatie, haar omvang, de visie en doorzettingsmacht van het aanwezige leiderschap, de specifieke eigenschappen van de cultuur, en natuurlijk de relatie met de omgeving. Goed ondernemingsbestuur vraagt om organisatorisch maatwerk dat meebeweegt met de strategische doelen van de organisatie en anticipeert op de omgevingseisen.

Hoe gaan we te werk?

We denken met onze opdrachtgevers mee over de strategische uitgangspunten, de ontwerpcriteria, mogelijke alternatieve besturingsvarianten, en welke optie het beste past. Wij doen dit bij voorkeur in een dialoog, waarbij wij een normatieve stellingname op grond van onze ervaring en expertise inbrengen. Als ervaringsdeskundigen in governance-vraagstukken verbinden we theorie en toepassing, inhoud en proces, en strategie en executie op een manier die past bij de specifieke eigenschappen van de organisatie en de omgeving waarin ze acteert.

Commissaris klem in de tussenholding

Haast dagelijks lezen we over de machts- en strategische koersdiscussies bij onder meer Tata Steel Nederland en Air France-KLM. Hier speelt de problematiek van de zogenaamde “tussenholding”. Een tussenholding betreft…