Jaap van Manen

Jaap houdt zich bezig met vraagstukken die betrekking hebben op ondernemingsbestuur, strategie en processen in de boardroom en richt zich daarbij op bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en andere belanghebbenden.

Hij is lid van de raad van commissarissen van Bornet Groep Rotterdam B.V., bestuurslid van de Stichting Maatschappij en Veiligheid en bestuurslid van de Stichting Endowment bij het Museum Boijmans van Beuningen.

Voordat Jaap zich aansloot bij het Strategic Management Centre was hij als partner verbonden aan PwC. Hij is emeritus-hoogleraar Ondernemingsbestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Tevens is Jaap mede-oprichter van BoardResearch.org, een onderzoeksinstituut dat de online zelfevaluatie van raden van commissarissen en raden van toezicht faciliteert. Dit zelfevaluatieinstrument verschaft leden van rvc’s en rvt’s waardevolle inzichten over hun functioneren ten opzichte van elkaar en ten opzichte van een benchmark van andere raden.

Jaap heeft veel ervaring met familiebedrijven, financiële instellingen en beursfondsen.

‘Jaap heeft diepe inzichten over de samenwerking tussen RvC en RvB. Door zijn stijl weet hij deze gevoelige materie bespreekbaar te maken met betrokkenen’.

‘Hij maakt deze vaak gevoelige inzichten op een ontwapenende manier bespreekbaar met betrokkenen’.

– Harm Zandvoort

‘Jaap is als geen ander in staat het gesprek over corporate governance te voeren met topbestuurders en toezichthouders . Een thema dat de komende jaren in relevantie en betekenis nog verder zal toenemen’.

‘Op basis van zijn senioriteit en diepgaande ervaring met betrekking tot het functioneren van de boardroom, is hij een zeer waardevolle sparringspartner voor zowel CEO als voorzitter RvC’.

– Geert de Jong