Jaap van Manen

Jaap adviseert over vraagstukken die betrekking hebben op ondernemingsbestuur, strategie en processen in de boardroom en richt zich daarbij op bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Hij heeft veel ervaring met familiebedrijven, financiële instellingen en beursfondsen.

Voordat Jaap zich aansloot bij het SMC was hij jarenlang als partner verbonden aan PwC. Hij is emeritus-hoogleraar Ondernemingsbestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. En is mede-oprichter van BoardResearch.org, een onderzoeksinstituut dat de online zelfevaluatie van Raden van Commissarissen en raden van toezicht faciliteert. Het ontwikkelde zelfevaluatieinstrument geeft leden van RvC’s en RvT’s waardevolle inzichten over hun functioneren ten opzichte van elkaar en ten opzichte van een benchmark van andere raden.

Door zijn diepe inzichten over de samenwerking tussen RvC en RvB, is Jaap in staat de situatie in de boardroom van verschillende invalshoeken te benaderen. Hij maakt deze vaak gevoelige inzichten op een ontwapenende manier bespreekbaar met betrokkenen. Op basis van zijn senioriteit en diepgaande ervaring met betrekking tot het functioneren van de boardroom, is Jaap als geen ander in staat het gesprek te voeren over corporate governance.