Jan Maarten van der Meulen

Jan Maarten is bestuurskundige en heeft ruime ervaring als adviseur. Hij adviseert over strategiebepaling, fusiebegeleiding en verbetering van de bedrijfsvoering in de volkshuisvestingssector en andere sectoren.

Jan Maarten heeft 29 jaar bij PwC en haar voorganger gewerkt, en was daar de laatste jaren eindverantwoordelijk partner voor de vastgoedadvisering in de publieke sector. Daarnaast was hij acht jaar financieel bestuurder van de Management Consultants. Daarna trad hij toe tot de Local Oversight Board en was hij lid van de International Oversight Board. Hij heeft ruime ervaring in uiteenlopende sectoren. Zo heeft hij onder meer een belangrijke rol gespeeld bij de reorganisaties van Rochedale en Vestia en was betrokken bij de fusiebegeleiding van een internationale uitzendorganisatie. Sinds juli 2015 is hij lid van de Raad van Commissarissen van Woonstede in Ede, waar hij op voordacht van de huurders deel uitmaakt van het audit committee. Jan Maarten heeft veel ervaring met woningcorporaties.

De stijl van Jan Maarten kan omschreven worden als onafhankelijk, open, direct, analytisch, strategisch en innovatief. Daarnaast heeft hij veel kennis van het primaire proces en is hij in staat om in een kort tijdsbestek, met de nodige humor, resultaat behalen en een organisatie te veranderen.