Jan Maarten van der Meulen

Jan Maarten van der Meulen is bestuurskundige en heeft ruim 29 jaar ervaring als adviseur. Hij heeft een breed scala aan opdrachten uitgevoerd op het gebied van strategiebepaling, fusiebegeleiding en verbetering van de bedrijfsvoering in de volkshuisvestingssector en andere sectoren. Zo heeft hij onder meer een belangrijke rol gespeeld bij de reorganisaties van Rochedale en Vestia en was betrokken bij de fusiebegeleiding van een internationale uitzendorganisatie.

Jan Maarten heeft tevens een aantal visitaties en evaluaties uitgevoerd. Kernwoorden die Jan Maarten typeren zijn: onafhankelijk, open, direct, analytisch, strategisch inzicht, innovatief, in kort tijdsbestek resultaat behalen, kennis van het primaire proces en in staat om met de nodige humor een organisatie te veranderen.

Jan Maarten heeft 29 jaar bij PwC gewerkt. De laatste jaren was hij eindverantwoordelijk partner voor de vastgoedadvisering in de publieke sector. Naast zijn carrière als adviseur is hij acht jaar lang financieel bestuurder geweest van de Management Consultants. In die periode hielp hij mee om de omzet van de consultants meer dan te verdubbelen. Na zijn board lidmaatschap trad hij toe tot de Local Oversight Board, tot voor kort het toezichthoudende orgaan van PwC Nederland. Tevens was hij lid van een International Oversight Board, die toezicht hield op de samenwerking tussen een aantal Europese landen binnen PwC. Jan Maarten is sinds juli 2015 lid van de Raad van Commissarissen van Woonstede in Ede, waar hij op voordacht van de huurders deel uitmaakt van het audit committee. Jan Maarten heeft veel ervaring met woningcorporaties.