Klantgericht conform de regels

Waarde scheppen door beheersing van de regeldruk

Organisaties moeten aan steeds meer compliancevereisten voldoen. Tegelijkertijd worden overtredingen zwaarder gestraft; boetes en herstelkosten lopen op en de reputatieschade is blijvend. Ook zijn veel organisaties, met name financiële instellingen, zo bezig met het voldoen aan regels dat het creëren van klantwaarde erbij in schiet. Investeren in zorgvuldige klantbediening rendeert zo dubbel: de organisatie en haar medewerkers zijn beter beschermd én de klantgerichtheid krijgt een impuls.

Hoe gaan we te werk?

We helpen organisaties om gericht en stapsgewijs door te groeien van ‘good conduct’ (voldoen aan alle regels en ethische en verantwoordingsvereisten) naar ‘care’ (compliance is niet langer een last, maar een integraal onderdeel van de werkprocessen) tot aan ‘value creation’ (waarde creëren door compliant te zijn).

In onze optiek moet compliance een integraal onderdeel zijn van (geautomatiseerde) processen, als extra garantie voor integer handelen op de werkvloer en op managementniveau. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat het voldoen aan wetten, regels, en verantwoordingseisen geen last is, maar een extra bescherming biedt voor het eigen functioneren en een waardevol hulpmiddel is om klanten ‘inlevend’ te kunnen bedienen. Is dit het geval, dan kan het ‘procedurele wantrouwen’ ten opzichte van klanten en leveranciers overboord en is er meer tijd voor waardescheppende zaken en klantgerichtheid.

In de huidige platformeconomie is integrale compliance nog belangrijker. Zonder dat is het onmogelijk om data over objecten en subjecten te delen en te individualiseren. Data die nodig is om de interactie met de businessomgeving te voeden en beter in te kunnen spelen op het vervullen van klantbehoeften. Op de datarijke marktplatformen, die een steeds groter deel van de zakelijke en financiële dienstverlening overnemen en om nieuwe samenwerkingsvormen vragen, is compliant zijn daarom bepalend voor de ‘license to operate’.

Kunnen wij u helpen?

Wij realiseren graag in overleg met u een op maat gemaakte aanpak waarmee we uw organisatie laten ontwikkelen van ‘good conduct’ naar ‘care’ naar ‘value creation”.