Inrichting Compliance en klantgerichtheid

Waarde scheppen door beheersing van de regeldruk

Organisaties moeten aan steeds meer compliance-vereisten voldoen. Tegelijkertijd worden overtredingen zwaarder gestraft; de boetes en herstelkosten lopen op en de reputatieschade is blijvend. Ook zien we dat veel organisaties, met name financiële instellingen, zo bezig zijn met het voldoen aan regels dat het creëren van klantwaarde erbij in schiet. Investeren in een verbetering van uw compliance-structuur rendeert zo dubbel: de organisatie en haar medewerkers zijn beter beschermd én de klantgerichtheid krijgt een impuls.

Hoe gaan we te werk?

Onze benadering onderscheidt zich doordat we uw organisatie helpen om gericht [stapsgewijs] door te groeien van good conduct (voldoen aan alle regels en ethische en verantwoordingsvereisten) naar care (compliance is niet langer een last, maar een integraal onderdeel van de werkprocessen) tot aan value creation: waarde creëren door compliant te zijn.

In onze optiek moet compliance een integraal onderdeel worden gemaakt van geautomatiseerde processen, als extra garantie voor integer handelen op de werkvloer en op managementniveau. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat men het voldoen aan wetten, regels, en verantwoordingseisen niet meer ervaart als een last, maar als een extra bescherming voor het eigen functioneren en een waardevol hulpmiddel om klanten ‘inlevend’ te kunnen bedienen. Is dit het geval, dan kan het procedurele wantrouwen ten opzichte van klanten en leveranciers overboord en is er meer tijd voor waarde-scheppende zaken.

In een platformeconomie neemt het belang van een integrale compliance nog toe. Zonder is het onmogelijk om data over objecten en subjecten te delen en te individualiseren, nodig om de interactie met de business omgeving te voeden en beter in te kunnen spelen op het vervullen van klantbehoeften. Op de datarijke marktplatformen, die een steeds groter deel van de zakelijke en financiële dienstverlening overnemen en om nieuwe samenwerkingsvormen vragen, geldt compliant zijn daarom als een license to operate.

Goed doen in het Nieuwe Normaal

Veel organisaties hebben duidelijk hun ‘purpose and values’ bepaald en streven structureel de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de VN na. Deze bedrijven blijken vaak beter te presteren voor…

Van Compliance naar Creatie van Waarde

Na de ‘compliance-kloof’ dreigt de ‘klantwaarde-kloof’. Veel financiële instellingen zijn zo bezig met aan alle regels te voldoen, dat ze aan waarde creëren voor hun klanten niet voldoende toekomen. De…