Verbetering bedrijfseffectiviteit

De basis van een succesvolle transformatie

Nooit eerder stelde de omgeving zulke hoge eisen aan het aanpassingsvermogen van organisaties. Te midden van de grote maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen moeten bedrijven en organisaties zich continu aanpassen en heroriënteren op hun toegevoegde waarde om de continuïteit te kunnen waarborgen. De basis voor het continue en succesvol transformeren is een maximaal efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

Hoe gaan we te werk?

Een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering zorgt voor voldoende voorspelbare financiële middelen om te kunnen voortbestaan en te investeren in de aanpassingen die van een organisatie worden gevraagd. Het betekent ook dat het personeelsbeleid op orde moet zijn, dat de processen goed zijn ingericht, dat aansturing en toezicht adequaat zijn ingericht, en dat de organisatie over de juiste sturingsinformatie beschikt door een gedegen planning en control cyclus. Een succesvolle transformatie lukt alleen als het eigen huis op orde is.

In onze visie is een integrale benadering noodzakelijk om een maximaal efficiënte en effectieve bedrijfsvoering te realiseren.  We hebben ervaring op alle genoemde deelgebieden en kunnen bedrijven en organisaties op verschillende terreinen ondersteunen, na de intake stellen we een team samen dat vervolgens aan de slag gaat om te bezien welke stappen noodzakelijk zijn om succesvol te kunnen en blijven transformeren.

Kunnen wij u helpen?

We bespreken graag met u op welke manier we u kunnen helpen bij het verbeteren van de bedrijfseffectiviteit die past bij de specifieke behoefte en de fase waarin uw onderneming of instelling zich bevindt.

Toezicht houden op digitalisering

Toezicht houden op digitalisering In alle drukte is het je misschien niet opgevallen, maar op 20 december is de geactualiseerde Corporate Governance Code verschenen. In de vernieuwde code staan twee…

Partner,

Zelfevaluaties, Fusiebegeleiding