1 november 2019

Nieuwe partner: Albert Jan Stam

SMC verwelkomt Albert Jan Stam per 1 november 2019 als nieuwe partner en verrijkt daarmee haar kennis op het gebied van integriteit, gedrag en teamwork binnen raden van bestuur en raden van commissarissen/toezicht.

Albert Jan is sinds november 2019 als partner verbonden aan ‘Strategic Management Centre Laren’ in de rol van onderzoeker, adviseur, coach en intervisor. Hij is specialist op het gebied van ethiek en cultuur in bestuur en toezicht. Eerder was hij o.a. associate partner van organisatieadviesbureau Berenschot, directeur van Stichting Epafras (geestelijke zorg aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland) en is hij als directeur verbonden geweest aan Nyenrode Business Universiteit. Daarvoor was hij gemeentepredikant met speciale aandacht voor crisispastoraat (oorlog- en geweldgetroffenen) en gemeenteopbouw.