Governance

Strategic Management Centre beschikt over veel ervaring met de inrichting en professionalisering van toezicht en bestuur. De partners vervullen ook zelf posities als toezichthouder. Wij beschouwen governance als een serieus vakgebied dat bepalend is voor de kwaliteit van leiderschap en het succes van de organisatie.

Governance

“Wij zijn een vereniging met veel leden en een professionele organisatie. Hoe richten wij het bestuur en toezicht daarvan effectief in?”

“Wij zijn een familiebedrijf en we willen voorkomen dat we elkaars vijanden worden als we het straks een keer oneens zijn over een strategische keuze. Hoe kunnen we dat voorkomen door goede afspraken vooraf?”

“Wij hebben wat zorg over de mate waarin wij voldoen aan de normen van onze gedragscode met betrekking tot toezicht. Kunnen we daar eens over praten?”

“Onze organisatie heeft zowel een adviesraad als een raad van commissarissen. Hoe kunnen we als bestuur voorkomen dat deze elkaar voor de voeten lopen?”

“In de nieuwe code is meer aandacht voor cultuur en gedrag. Wij willen graag eens met begeleiding nadenken over of wij daar blinde vlekken hebben en hoe we dat concreet zouden kunnen invullen”

Dit zijn enkele voorbeelden van besturingsvragen die ons gesteld zijn en waarbij we onze cliënten hebben geholpen.

Voor meer informatie kijk ook op:
- Zelfevaluatie
- Topstructuur
- Professionalisering toezicht

Of neem contact met ons op.