20 april 2021

Woensdag 19 mei 2021 van 15.00 uur tot 17.00 uur

Webinar met de presentatie van het onderzoek: “Polderen op een wereldtoneel”- Een onderzoek naar de commissaris van de tussenholding die worstelt tussen formaliteit en substantie

De Sociaal-Economische Raad (SER), Nationaal Register, Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg en Strategic Management Centre (SMC) presenteren op 19 mei binnen de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) een uniek onderzoek over de specifieke uitdagingen voor (raden van) commissarissen van (Nederlandse) tussenholdings die onderdeel uitmaken van een internationaal concern.

De kernvraag van het onderzoek luidt: “In welke mate sluit de invulling van het interne toezicht op tussenholdings aan bij de verwachtingen en standaarden zoals verwoord in verschillende codes, en hoe valt eventuele variatie in de invulling van het interne toezicht te begrijpen?” De studie levert opzienbarende resultaten op die van betekenis kunnen zijn voor commissarissen, bestuurders, ondernemingsraadsleden en overige geïnteresseerden. Tevens geeft het rapport concrete aanbevelingen voor de samenwerking binnen de governancedriehoek (RvC, RvB en COR).

Programma
We hebben een interactief programma voor u samengesteld met mr. Inge Brakman, voorzitter van AMG en commissaris, als dagvoorzitter. We starten de bijeenkomst met een presentatie van het onderzoek door dr. Ludwig Hoeksema (SMC), waarna mr. Jacques Schraven (oud-voorzitter VNO-NCW en commissaris) en COR leden Johannes Vegter BSc. (voorzitter COR Thales) en Bas Rietkerk BSc. (secretaris COR Thales) geïnterviewd worden. In het tweede deel van de middag gaan we nader in op het thema tijdens de online break-outsessies, zie hiervoor het programma. Mr. Jacqueline Prins MA (algemeen secretaris SER) en mr. Winnie Sorgdrager (Minister van Staat en commissaris) zullen de bijeenkomst afsluiten met een gesprek over het onderzoek.

Aanmelden
Klik hier om u aan te melden
Klik hier voor het gehele programma