11 juni 2020

Goed doen in het Nieuwe Normaal

Veel organisaties hebben duidelijk hun ‘purpose and values’ bepaald en streven structureel de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de VN na. Deze bedrijven blijken vaak beter te presteren voor klanten, medewerkers en aandeelhouders. Bovendien bouwen zij een betere reputatie op in de samenleving. In de huidige tijd zijn er bedrijven die goed doen voor de samenleving door tijdelijke overcapaciteit ten gevolge van de coronacrisis in te zetten. Ze stellen vrijgekomen mensen en middelen ter beschikking.

Na de coronacrisis volgt een corona-economisch herstel waarbij ‘goed doen’ niet alleen financiële prestaties betreft, maar ook maatschappelijk relevante prestaties inhoudt, bijvoorbeeld op het gebied van de SDG’s. SMC werkt met ondernemingen aan die combinatie van goed doen: financieel goed presteren en goed bijdragen aan de belangen van alle betrokkenen. Een integere, intrinsieke instelling om bij te dragen aan het goede vormt het scharnierpunt dat voor balans zorgt tussen maatschappelijke en financiële doelen. Als een bedrijf die balans vindt, heeft het de ‘moral high ground’ bereikt: een status van gerespecteerd worden voor een hoge mate van moraliteit en vasthouden aan universeel erkende standaarden van rechtvaardigheid.

Doe Goed Businessmodel
Omdat ‘onder druk alles vloeibaar wordt’, kunnen ook de verbeteringen van het businessmodel, met name het maatschappelijk goed doen, in deze coronatijd versneld worden doorgevoerd. In onderstaand figuur zetten we de stappen hiervoor op een rijtje.

Figuur 1: ontwikkelingsfasen "doe goed business model"

Wat SMC voor u kan doen
In toenemende mate zijn bedrijven op zoek naar veelzijdig goed presteren en vragen klanten, medewerkers en maatschappelijke belangengroepen om lange termijn waardecreatie. SMC kan bedrijven en organisaties helpen stappen te ondernemen om evenwicht aan te brengen tussen al te eenzijdige focus op financiële resultaten voor de aandeelhouders en ecologische en sociale belangen.

Tevens kan SMC helpen bij het telkens een stapje hoger komen vanaf het niveau van ‘compliance aan regels’ tot het niveau waarbij ‘creatie van de hoogst mogelijke maatschappelijke waarde voor allen’ in het businessmodel is opgenomen. Uiteraard is de behoefte aan gezond presteren een constante die hieronder ligt. SMC kan helpen de moeilijke compromissen te vermijden en de koninklijke weg van win-win te vinden.

Partner,

Strategie, Executive Coaching

Associate Partner