Coaching toetsingsgesprek DNB en AFM

Voorkom reputatieschade door false negative

Voorgedragen bestuurders van financiële instellingen worden door DNB of AFM verplicht getoetst op hun geschiktheid voor de functie en op hun integriteit. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de aard, omvang, complexiteit en het risicoprofiel van de instelling, en met de samenstelling en het functioneren van het collectief. Het is een complex proces dat om een goede voorbereiding en begeleiding vraagt om vertraging of erger – een onnodige afwijzing – te voorkomen.

Hoe gaan we te werk?

Wij hebben zelf ervaring als commissaris of bestuurder bij financiële instellingen, en kennen dus de onvermijdelijke onzekerheden die met een dergelijke procedure gepaard gaan. We brengen ook praktische ervaring in als sparringpartner van bestuurders en toezichthouders bij strategierealisatie, besturing en governance-vraagstukken.

Onze inzet is om de kans op een ‘false negative’, een onterechte afwijzing op grond van verkeerde aannames of interpretaties, zo klein mogelijk te maken. Dit vraagt om een goede voorbereiding en coaching voorafgaande aan de DNB-screening of AFM-screening.

Op basis van uw portfolio, bestaande uit het CV van de kandidaat, de ingevulde geschiktheidsmatrix, het businessplan, de screening van publieke bronnen, en relevante andere documenten, bereiden we de kandidaat voor op het door DNB of AFM gevolgde proces. We brengen mogelijke knelpunten in kaart en coachen de kandidaat om het beste van zichzelf te laten zien. In een indringende sessie, gemodereerd door twee van onze partners met complementaire benaderingen en competenties, wordt het screeningsgesprek nagespeeld en geoefend. Als feedback geven we onze belangrijkste aanbevelingen mee om de beoordelaars te overtuigen van de geschiktheid van de kandidaat voor de functie.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u een kandidaat die binnenkort getoetst worden door DNB of AFM of bent u voorgedragen als bestuurder voor een financiële instelling en wordt u binnenkort getoetst? Dan helpen wij u graag bij de voorbereiding voor de screening.