Executive Coaching

Spiegel uw kwetsbaarheden

Executive Coaching begeleidt en ondersteunt het ontwikkelingsproces van topmanagers, bestuurders, commissarissen en toezichthouders. Voor executives en non-executives is het een professioneel klankbord om hun kwetsbaarheden te tonen in een discrete en veilige context. Onze executive coach is een sparringpartner die op hetzelfde niveau acteert en zich daardoor beter in uw situatie kan inleven.

Hoe gaan we te werk?

Executive Coaching is gericht op het versterken van persoonlijk en professioneel leiderschap en beoogt de effectiviteit en impact ervan te vergroten. Goed leiderschap en voorbeeldgedrag kenmerken zich door het evenwichtig bepalen, verduidelijken en realiseren van doelen en het vermogen om deze te realiseren met in achtneming van het absorptievermogen van uw omgeving. Dat vraagt om bewustwording van de eigen rol en de invloed ervan, het vergroten van het benodigde zelfvertrouwen, en – nauw daarmee verbonden – het exploreren, ontwikkelen en toepassen van de eigen mogelijkheden.

Wij helpen u daarbij.

De redenen om voor coaching te kiezen verschillen. Soms worden we ingehuurd omdat zich grote veranderingen voltrekken in het professionele bestaan, het privéleven of de werk-thuis interferentie van de leidinggevende professional. Soms heeft hij of zij het gevoel vast te lopen of heeft men behoefte aan een onafhankelijk klankbord om onzekerheden te delen of groei te kunnen spiegelen. Er zijn ook veel executives en non-executives die het volgen van coaching zien als een teken van professionaliteit en het beschouwen als een proactieve investering in hun leiderschapskwaliteiten.

We bieden individuele coaching aan. De focus ligt dan op het omgaan met druk, stress, het voorkomen van burn-out-verschijnselen, het effectief beïnvloeden, grenzen stellen en het omgaan met weerstanden en conflicten, en het vergroten van het vermogen tot strategisch denken. Deze vorm van coaching richt zich desgewenst ook op het beter zicht krijgen op de eigen drijfveren, competenties, ambities, carrièrewensen, ontwikkelmogelijkheden, en het omgaan met persoonlijke valkuilen en belemmeringen.

Bij team coaching focussen we op het verbeteren van de teameffectiviteit en het realiseren van doel- en taakstellingen op het gebied van communicatie, samenwerking, verbinden en betrokken houden. Van corporate coaching is sprake, als de organisatie in lijn moet worden gebracht met de eigen kernwaarden en visie en hoe het leiderschap daarin moet voorzien.

Samen met de opdrachtgever zoeken we naar de beste match tussen coachee en coach. Op basis van een intakegesprek wordt bepaald of er een persoonlijke klik is en of de coach in staat is te helpen bij de gezamenlijk gedefinieerde begeleidingsvraag.

Coachen naar bevlogenheid

Het belang van bevlogenheid Bevlogenheid is met veel energie en toewijding je werk doen en onmisbaar voor professionals (bestuurders, topmanagers, commissarissen/toezichthouders en high potentials). Immers, hun verantwoordelijkheden zijn groot, en…