Executive Coaching

Spiegel uw kwetsbaarheden

Onze Executive Coaching – zowel individueel als in teamverband – helpt het ontwikkelingsproces van topmanagers, bestuurders, commissarissen en toezichthouders op het gebied van persoonlijk en professioneel leiderschap. Wij zijn voor executives en non-executives een professioneel klankbord waarmee zij hun kwetsbaarheden kunnen spiegelen in een discrete en veilige context en dicht op de dagelijkse praktijk. Onze executive coaches acteren op hetzelfde niveau en kunnen zich daardoor goed in de situatie inleven.

Er zijn verschillende redenen om voor coaching te kiezen. Bijvoorbeeld omdat zich grote veranderingen voltrekken in het professionele bestaan, het privéleven of de werk-thuis interferentie van de leidinggevende professional. Soms bestaat het gevoel vast te lopen en/of is er behoefte aan een onafhankelijk klankbord om onzekerheden te delen of groei te kunnen spiegelen. Er zijn ook veel executives en non-executives die coaching zien als een teken van professionaliteit en het beschouwen als een proactieve investering in de ontwikkeling van hun leiderschapskwaliteiten.

Hoe gaan we te werk?

De focus bij individuele coaching ligt vooral op het omgaan met weerstanden en conflicten, het vergroten van het vermogen tot strategisch denken, effectief beïnvloeden, grenzen stellen en het omgaan met druk, stress en daarmee het voorkomen van burn-outverschijnselen. Door deze vorm van coaching krijgen executives beter zicht op de eigen drijfveren, competenties, ambities, carrièrewensen en ontwikkelmogelijkheden, waardoor ze beter kunnen omgaan met persoonlijke valkuilen en belemmeringen.

Bij teamcoaching focussen we op het verbeteren van de teameffectiviteit om de strategie en bijbehorende doel- en taakstellingen te realiseren. Taak- en rolverdeling, agendahygiëne, communicatie, elkaar aanspreken, samenwerken, verbinden en elkaar betrokken houden zijn veel voorkomende thema’s.

Samen met de opdrachtgever zoeken we naar de beste match tussen coachee of tema en de coach. Op basis van een intakegesprek wordt bepaald of er een klik is, en of de coach in staat is te helpen bij de gezamenlijk gedefinieerde begeleidingsvraag.

Kunnen wij u helpen?

Wij onderzoeken graag met u hoe ons coachingsaanbod u kan helpen bij persoonlijke en professionele ontwikkeling en bij team- en organisatieontwikkeling.