23 juli 2023

SMC onderzoekt “speaking up” gedrag

De lakmoestest voor een veilig werkklimaat is de mate waarin mensen zich uitspreken. Waar schandalen zijn werd bijna altijd gezwegen. Als dat zo is, is dan het omgekeerde ook waar? Is een “veilige plaats” een plek waar iedereen zich uitspreekt?

In diverse publicaties en onderzoeken (o.a. De onbevreesde organisatie van Amy Edmondson) wordt gesteld dat mensen meer bijdragen aan continue verbetering en resultaten in sociaal en psychologisch veilige organisaties. De afwezigheid van dreiging of dominantie van anderen en de ruimte om jezelf te zijn en je te uiten zijn heel belangrijk. De vraag is alleen of er nog meer aan de hand is. Als je van nature zwijgzaam bent en niet zo durft, mag dat dan ook? Blijkbaar spelen nog meer factoren een rol. En wat valt daaraan te doen door de leiding?

Naar het antwoord op die vragen wil SMC meer onderzoek doen. Wat ons betreft is je uitspreken essentieel voor een lerende organisatie. Wij willen weten wat organisatie doen om dit “speaking up” gedrag te verbeteren vanuit vier invalshoeken. De vier invalshoeken zijn: willen, kunnen, mogen en vertrouwen. Figuur 1 illustreert wat we daaronder verstaan.

 

Figuur 1. Determinanten van ‘speaking up’.

Psychologische en sociale veiligheid zijn belangrijk en refereren aan het klimaat en zitten vooral in de “mogen” sfeer. Onze ervaring, bijvoorbeeld rond weerbaarheid, is dat het ook helpt om op andere kwadranten in te zetten als organisatie.

Graag treden we in contact met organisaties om te horen hoe zij werken aan sociale veiligheid en ‘speaking up’. We zouden dit najaar graag bestuurders of veiligheidsverantwoordelijken spreken interviewen over dit onderwerp. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u mij een bericht sturen.

Partner,

HR, Strategie