28 juli 2021

Coachen naar bevlogenheid

Het belang van bevlogenheid

Bevlogenheid is met veel energie en toewijding je werk doen en onmisbaar voor professionals (bestuurders, topmanagers, commissarissen/toezichthouders en high potentials). Immers, hun verantwoordelijkheden zijn groot, en van hen wordt verwacht dat zij mensen en ingewikkelde processen effectief kunnen beïnvloeden. Bovendien moeten zij beschikken over een hoge mate van zelfsturing. Bevlogen mensen zijn fit, doen hun taken met plezier, zijn effectief en hebben een positieve invloed op hun omgeving.

Veeleisend werk, stress en burn-out

Als taken, doelen en rolverdeling niet helder zijn, als een vaste structuur in het werk ontbreekt, als de werklast hoog is of als je te maken hebt met andere stressfactoren in je leven, ligt chronische stress of een burn-out op de loer.

Bevlogenheid is te ontwikkelen

Echter, zo ver hoeft het niet te komen, en ook als je er al onder lijdt, is er wat aan te doen. Aan bevlogenheid kun je namelijk werken. Er zijn wetenschappelijk gevalideerde theorieën en modellen die daarbij behulpzaam zijn zoals de Solution Focussed Therapy (Berg en de Shazer), de Positieve Psychologie (Seligman) en het Job Demands-Resources model (JD-R model). Het Job Demands-Resources model (JD-R model) beschrijft en verklaart dat iemands effectiviteit en prestatie (organisatie-uitkomst) bepaald wordt door enerzijds werkstressoren die stressreacties teweegbrengen (die een negatieve invloed hebben op de effectiviteit), en anderzijds door energiebronnen die bijdragen aan een staat van bevlogenheid (die positief van invloed is op iemands prestaties). Bovendien bufferen de energiebronnen de werkstressoren. Persoonlijke hulpbronnen zijn intermediaire factoren die reducerend werken op stressreacties en versterkend op bevlogenheid. Voorbeelden van deze persoonlijke hulpbronnen zijn hoop en optimisme.

De coach gaat met de coachee op zoek naar energiebronnen die positief bijdragen aan zijn of haar staat van bevlogenheid. Dit zal leiden tot het bijbehorend gedrag en uiteindelijk tot succes in het werk. Immers, onderzoek heeft uitgewezen dat inzetten op het verhogen van energiebronnen meer resultaat oplevert dan het reduceren van werkstressoren.

Werken aan autonomie, verbinding en groei & ontwikkeling

‘Coachen naar bevlogenheid’ richt zich op concrete gedragsverandering. Coachees worden uitgedaagd om kritisch na te denken over de keuzes die zij maken in hun werk en in hun leven. ‘Leef je of laat jij je leven?’ is een belangrijk thema. Coachees krijgen hulpmiddelen aangereikt om weer zelf aan het roer te staan en zich te richten op wat voor hen belangrijk is. Naast het herwinnen van autonomie zijn verbinding en persoonlijke groei twee belangrijke thema’s die in de coaching worden uitgediept. Door te werken aan deze thema’s vergroten coachees hun toewijding en energie, wat positief bijdraagt aan hun bevlogenheid. Ze kunnen daardoor beter omgaan met stress, ervaren meer voldoening in hun werk, herstellen van een eventuele burn-out of kunnen die er juist mee voorkomen.

Coachen naar bevlogenheid bij SMC

De wetenschappelijk gevalideerde coachmethode ‘coachen naar bevlogenheid’ die in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit en ArboNed is ontwikkeld, maakt gebruik van bovenstaande beproefde inzichten. Als gecertificeerd executive coach zet ik deze kennis in om professionals fit en bevlogen te houden of weer te krijgen voor hun taak in de strategierealisatie van hun onderneming.

Meer weten? Ga dan naar de pagina over coaching.

Partner,

Strategie, Executive Coaching