26 november 2019

Onderzoek Toezicht op Tussenholdings: Worstelen tussen formaliteit en substantie

Begin 2019 is SMC een onderzoek gestart naar de specifieke uitdagingen voor raden van commissarissen van Nederlandse tussenholdings die deel uitmaken van een internationaal concern waarvan topholding zich in Nederland of elders in de wereld bevindt. Het onderzoek staat onder leiding van dr. Ludwig Hoeksema en prof. dr. Geert de Jong. Middels dit onderzoek kan SMC commissarissen die onderdeel zijn van dergelijke organisaties helpen bij de invulling van hun rol. Het onderzoek spitst zich toe op individuele ervaringen van commissarissen.

Het eerste deel van dit onderzoek is afgerond en dit leidt tot de constatering dat het toezicht op de tussenholding relevant is. De invulling van het toezicht worstelt tussen formaliteit en substantie. Met formaliteit bedoelen we dat het toezicht beperkt is ingevuld en gericht op voldoen aan wettelijke verplichtingen en met substantie dat het toezicht volwaardig en conform de corporate governance code wordt uitgevoerd. Er blijkt daartussen nogal wat variatie te zijn. Deze variatie hangt af van enerzijds de omstandigheden en anderzijds houding en gedrag van de commissaris.

Een belangrijk en praktisch doel van het onderzoek is om te komen tot een checklist die een (aankomende) commissaris van een tussenholding kan gebruiken om te kijken of en, zo ja, op welke gebieden hij/zij het toezicht kan vormgeven.

Wilt u meer weten, op de hoogte gehouden worden van de resultaten, of actief participeren in het verdere onderzoek? Neem dan contact op!

Partner,

HR, Strategie

Partner,

Strategie, Boardroom