Online vragenlijsten bij zelfevaluaties? Bezint eer ge begint!

In de afgelopen maanden hebben we als SMC een enquête gehouden onder ervaren commissarissen over o.a. de effectiviteit en toegevoegde waarde van het gebruik van online vragenlijsten bij zelfevaluaties van raden van commissarissen. Het zo efficiënt mogelijk omgaan met de kostbare tijd van commissarissen en het kostenaspect zijn twee belangrijke redenen om deze enquête te houden. De online vragenlijsten worden soms in combinatie gebruikt bij 1 op 1 interviews met commissarissen en externe begeleiding bij de evaluatiebijeenkomst. Vaak wordt eenmaal in de drie jaar een evaluatie met een externe begeleider uitgevoerd en de jaren daartussen worden dan online vragenlijsten gehanteerd.